Definitely getting it.
_________________________
There's definitely definitely definitely no logic to human behaviour.